dijous, 3 de desembre de 2009

Cornudellenc for Dummies

Txan: Crit. So penetrant llançat per una persona o un animal. Fotre un txan. Ai mare, què són aquests txans??Moló: Meló. Fruit comestible de la melonera, gros, globós o ovoide, de corfa rugosa o reticulada, verda, groga o un xic ataronjada, i de polpa dolça, blanca o tirant a carabassa, segons les varietats. De postres tinim moló.

Mixó: Ocell, especialment de mida petita. Nen, que vols nà a tirà pa als mixonets?

Professó: Processó. Desfilada ordenada i solemne amb algun fi públic, especialment religiós. Divendres Sant passarà la professó per aqui al davall de casa.

2 comentaris: